اميدوارم سال جديد رو با هفت سيني از :
1) سلامت 2)سربلندي3)سرور4)سرسبزي5)صميميت6)سرخوشي7)سعادت
شروع کني ... و
با آرزوي 12 ماه شادي  ...52هفته خنده  ...365روز سلامتي  ...8760 ساعت عشق  ...525600 دقيقه
موفقيت ...و 3153000 ثانيه دوستي
براي تك تك شما
 
  
/ 0 نظر / 17 بازدید