يه ني ني

یه نوزاد !!!

خيلی خوشگله .. پوستش خيلی لطيفه .. دلت ميخواد درسته قورتش بدی .. آره ... اما دلم ميگيره وقتی ميبينمش ...!!!

يه دنيا خوشی منتظرشه ... يه دنيا تصوير ..يه دنيا تجربه های غريب ... همشون نويِ نو !!! تازهِ تازه ... اما دلم ميگيره ... آره .. خوشی های زيادی در انتظارشه ... اما ...هنوز وقتش نشده خيلی چيزهارو با چشمای خوشگلِ خودش ببينه و جا بخوره !!!

babygum2.jpg

/ 0 نظر / 16 بازدید